Sports Enrich Life
Techs Enable Fun

Results Inquiry

Race
2015 New Taipei City Wan Jin Shi Marathon Race
2016 NEW TAIPEI CITY WAN JIN SHI MARATHON RACE
2017 NEW TAIPEI CITY WAN JIN SHI MARATHON RACE
2018 NEW TAIPEI CITY WAN JIN SHI MARATHON
2019 NEW TAIPEI CITY WAN JIN SHI MARATHON
2015 MIZUNO馬拉松接力賽